Blue Flower

Støvring Folkedansere bestyrelsen: 

Formand :  Inger Marie Rudkjøbing - 9682 9672 Mobil: 2028 9775

Næstformand : Oda Nielsen - mobil 2980 2368

Kasserer :  Lilian Sølvkjær - tlf : 9837 1721 mobil: 2514 5838

Sekretær : Birgitte Rasmussen - tlf : 9837 4919 mobil: 6175 5919

                 Hans Andersen - tlf: 9837 2548 mobil: 4035 4618

Danseleder : Jonna Hansen - tlf : 2211 2258

Spillemænd : Mia Randsborg Hansen - tlf : 2758 1742

                      Gertrud Bjerg - tlf : 2514 2100